Disclaimer

Izano verleent u hierbij toegang tot www.izano.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Izano behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Izano spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Izano.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Izano nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Izano.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Izano, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen over deze disclaimer? Neem contact met ons op.

Naar de Izano homepage

Contact


 Bezoekadres: Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven
 +31 (0)6 - 24 71 58 32
 team@izano.nl

Social Media


Nieuwsbrief


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Copyright ©2017 Izano. Alle rechten voorbehouden. Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW.